laptop đã qua sử dụng

laptop cũ đã qua sử dụng còn rất tốt