Mainboard Laptop cũ rã máy còn tốt

Mainboard Laptop đã qua sủ dụng còn tốt