-4%
z1203267669924_0e8229393f11a3ae216387fcd05402e8z1203267669924_0e8229393f11a3ae216387fcd05402e8
z1203267673490_d945609d402be4597a696be8fba04971z1203267673490_d945609d402be4597a696be8fba04971
z1203267669924_0e8229393f11a3ae216387fcd05402e8z1203267669924_0e8229393f11a3ae216387fcd05402e8
z1203267664430_3842c41f3f62dc0559f85aec014f2fdfz1203267664430_3842c41f3f62dc0559f85aec014f2fdf
z1203267640302_34217cbb19aff2f9edb4771244fe0b7bz1203267640302_34217cbb19aff2f9edb4771244fe0b7b
z1203267634343_630fcd762327837af61629393e1a593dz1203267634343_630fcd762327837af61629393e1a593d

LAPTOP ASUS K43E

2,300,000 ₫ 2,200,000 ₫

  • Mô tả

Mô tả sản phẩm

ASUS K43E

CPU : I3-2350M

RAM :2GB

HDD:500GB 98%

VGA : GT630 ZIN

SL :CÓ 1 CÁI