DSCN1079DSCN1079
DSCN1079DSCN1079
DSCN1078DSCN1078

LAPTOP MOTHERBOARD – LA-5751P LENOVO G460 –

800,000 ₫

  • Mô tả

Mô tả sản phẩm

LAPTOP MOTHERBOARD – LA-5751P LENOVO G460  hàng tháo máy còn zin chưa sửa chữa chọc chẹt gi hết