SỮA CHỮA LAPTOP

Một số lỗi thường gặp khi sử dụng laptop:

– Cắm sạc không vào điện.

– Bật nguồn không lên.

– Bật nguồn lên đèn nhưng tắt ngay

– Chết IC nguồn laptop, IO, Lỗi bios. Thay IC nguồn, thay IO, thay Fet nguồn, thay chíp sound, that card wifi.

-Không nhận thiết bị ngoại vi như: HDD,DVD, USB, Bàn phím, Chuột, Wifi, Lan,Âm thanh

-Thay IC sạc, thay chíp âm thanh, thay io, thay chíp nguồn laptop, thay chíp cầu nam, thay chip cầu bắc.

– Không lên hình, Lên hình nhoè, treo,Dump xanh.

– Đóng chíp VGA, thay chíp VGA (báo giá sau)…

– Lỗi chíp cầu bắc, cầu nam. Thay chíp cầu nam,cầu bắc.

– Tối mờ màn hình

-Cáp, Cao áp, bóng..

– Bể vỏ, hàn vỏ.

– Gãy bản lề, hàn bản lề……………………………………….